Jak rozpoznać autyzm dziecięcy i jakie są jego główne przyczyny?

Jak rozpoznać autyzm dziecięcy i jakie są jego główne przyczyny?

Problem z zaburzeniami neurorozwojowymi u dzieci jest jednym z głównych objawów, które każdy specjalista lub pediatra może skojarzyć z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Co to jest autyzm dziecięcy?

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli takim, w którym mózg dziecka od pierwszych miesięcy życia nie rozwija się tak, jak powinien. Ta biologiczna niezdolność dziecka wiąże się z różnymi cechami, takimi jak trudności komunikacyjne, społeczne, behawioralne, afektywne i językowe, a także powtarzające się wzorce zachowań i zainteresowań, które uniemożliwiają odpowiedni rozwój w okresie niemowlęcym i w codziennej aktywności.  W tego typu zaburzeniach cechy te są podane w sposób konkretny, co prowadzi do zaklasyfikowania ich do różnych grup, a jedną z nich jest spektrum zaburzeń autystycznych, które znamy pod nazwą autyzm.

W jaki sposób autyzm dziecięcy wpływa na jakość życia dzieci?

Autyzm u dzieci wpływa na ich zdolność łatwego przystosowania się do sytuacji, które dzieją się w ich środowisku, a jedną z najważniejszych funkcji jest integracja ze społeczeństwem, co pozwala im rozwijać się przez całe życie.

Jeśli chodzi o włączenie dzieci do systemu opieki zdrowotnej, to w wieku poniżej 4 lat nie mają one możliwości bycia widocznymi w systemie opieki zdrowotnej, co utrudnia im korzystanie z kompleksowej opieki, bez uzyskania wymagań, które byłyby dla nich korzystne w obliczu tego problemu. 

Innym widocznym czynnikiem wpływającym na jakość życia dziecka z autyzmem jest wykluczenie, oddalenie, brak przestrzeni publicznej, w której można by mu wcześnie poświęcić uwagę, aby mogło się normalnie rozwijać w okresie dorastania.

Gdy mówimy o jakości życia, mamy na myśli także dobre samopoczucie emocjonalne, które ma zasadnicze znaczenie dla każdego dziecka, a jeśli nie jest ono obecne w trakcie trwania zaburzeń, oznacza to, że brak specyficznego wsparcia, takiego jak nauka i gry przed wystąpieniem zaburzeń, w celu zapewnienia odpowiedniego zdrowia psychicznego, jest oczywisty, że dzieci nie będą cieszyć się dobrą jakością życia.

Konstruowanie tożsamości i autonomii to dwa podstawowe elementy języka i komunikacji, które, jeśli dziecko nie otrzyma wczesnej i odpowiedniej terapii, mogą mieć wpływ na całe jego życie.  

Zaburzenie to nie jest przyczyną śmierci, ale musimy wziąć pod uwagę, że nie znika ono całkowicie, mimo leczenia; autyzm nie przemija, nie ma końca i pozostaje w dziecku przez całe jego życie.

Jakie są przyczyny autyzmu dziecięcego?

Szczegółowym badaniem autyzmu zajmuje się epigenetyka. Uważa się, że przyczyną autyzmu są przede wszystkim elementy genetyczne i różne kombinacje genów, wywołujące zmiany, które mogą prowadzić do rozwoju tej choroby, a także różne warunki środowiskowe, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju autyzmu u dziecka, a w niektórych przypadkach wpływ na to ma wysoki wiek ojca w momencie poczęcia.

Istnieją badania, które wskazują, że w grę wchodzi gen, który jest związany z czynnikami biologicznymi i środowiskowymi występującymi przed, w trakcie i po ciąży, a następnie w pierwszym dzieciństwie i przez całe życie.

Główne przyczyny autyzmu dziecięcego.

W autyzmie niemowlęcym istnieje komponent genetyczny, czyli miejsce, w którym powstają wszystkie te przyczyny uważane za główne, co umożliwia rozwój tego rodzaju zaburzeń u dziecka. Składowa ta jest związana z różnymi czynnikami środowiskowymi i biologicznymi, które decydują o fizjopatologicznym charakterze tego schorzenia. 

Badania wykazały, że przyczyną są takie czynniki środowiskowe, jak wiek rodziców w chwili poczęcia, głównie ojca, infekcje matki i narażenie na substancje toksyczne w czasie ciąży. 

W jaki sposób objawy autyzmu ujawniają się u dziecka?

Pierwsze oznaki są bardzo zauważalne, głównie przez rodziców w domu, zawsze na początku tego wszystkiego zaczynają oni dostrzegać dziwne zachowania.

W innych przypadkach są rodzice, którzy zaczynają dostrzegać oznaki już w dziesiątym miesiącu życia dziecka, takie jak brak raczkowania, ale ze względu na wiek uspokajają się i uważają, że spieszą się z czymś, co może być tylko ich pomysłem, choć w niektórych przypadkach widzą, że coś jest nie tak z ich dzieckiem.

Następnie, gdy dziecko ma więcej niż dziesięć miesięcy, pojawiają się częstsze oznaki, takie jak uśmiechanie się znikąd, niepatrzenie w oczy, brak stałego spojrzenia, trzepotanie rękami, trudności w chodzeniu, brak zainteresowania komunikacją i dzieleniem się jakimś przedmiotem z innymi ludźmi, co zwykle robią dzieci, a także brak gestów i wyrażeń, opóźnienie językowe, wykonywanie powtarzających się czynności i obsesyjne patrzenie tylko na jedną rzecz. 

W większości przypadków objawy zaczynają się pojawiać w wieku przedszkolnym, kiedy to dzieci zaczynają wchodzić w interakcje z innymi dziećmi i mają trudności w komunikacji i języku, nie wykazują chęci dzielenia się zabawkami lub grami z rówieśnikami, brak im więzi społecznych i emocjonalnych, czują, że nie potrzebują nikogo, aby czuć się towarzysko, a także brak przywiązania i uczuć wobec rodziców.

Od jakiego wieku pojawiają się objawy autyzmu niemowlęcego?

Zazwyczaj objawy autyzmu zaczynają się pojawiać w wieku trzech lat, ale czasami wcześniej, np. w wieku dziesięciu lub dwunastu miesięcy. 

Porady dla rodziców dzieci z autyzmem dziecięcym.

1. Zawsze staraj się lepiej zrozumieć sytuację.
2. W przypadku ewentualnych podejrzeń należy zwrócić się do lekarzy specjalistów i pediatrów.
3. Należy pamiętać, że pomimo tego stanu należy doceniać inteligencję dziecka i nie mylić autyzmu z inteligencją, ponieważ nie zawsze tak jest.
4. Nie okazuj gniewu wobec zachowań dziecka.
5. Zwróć uwagę na to, co przyciąga ich uwagę i relaksuje dziecko.